MIL-PRF-1-1635 Electron Tube, Cathode Ray Type 10Alp19