MIL-PRF-1-1400 Electron Tube, Cathode Ray Type 12Atp28