MIL-PRF-1-810 Electron Tube, Cathode Ray Type 5Awp2