MIL-PRF-1-1342 Electron Tube, Cathode Ray Type 1Ep1