MIL-PRF-1-1260 Electron Tube, Thyratron Types 7190 And 7191