MIL-PRF-1-1178 Electron Tube, Cathode Ray Type 7Agp19