MIL-PRF-1-1065 Electron Tube, Cathode Ray Type 5Bcp7