MIL-PRF-1-588 Electron Tube, Cathode Ray, Type 2Ap1A