MIL-PRF-1-1204 Electron Tube, Cathode Ray Type 1Dp1