MIL-PRF-1-1389 Electron Tube, Cathode Ray Type 10Anp7