MIL-PRF-1-1631 Electron Tube, Klystron Type Va 220B