MIL-PRF-1-1296 Electron Tube, Cathode Ray Type 4Mp1